top of page
Skapar hälsosamma organisationer och team för att leverera hållbart affärsvärde genom strategi, tydlighet, konsumentorientering och innovation

Affärsrådgivare, interim management, konsult, mentor och styrelseledamot

bottom of page