Hållbart affärsvärde genom hälsosamt ledarskap, konsumentorienterad strategi, innovation och implementeringar

Interim management, konsult, mentor och styrelseledamot