Skapar hälsosamma organisationer och team för att leverera hållbart affärsvärde genom strategi, tydlighet, konsumentorientering och innovation

Lederskap, interim management, konsult, mentor och styrelseledamot