Skapar hälsosamma organisationer och team för att leverera hållbart affärsvärde genom strategi, tydlighet, konsumentorientering och innovation

Business advisor, interim management, konsult, mentor och styrelseledamot